Alom Gedenken op 27 oktober 2019Op zondag 27 oktober vindt op Begraafplaats De Boskamp weer de jaarlijkse gedenkavond 'Alom Gedenken' plaats. Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom. De avond - die mede wordt georganiseerd door Rouwcentrum & Crematorium De Boskamp - is bedoeld voor iedereen die een dierbare wil herdenken. 

Bezoekers kunnen een kaarsje aansteken of een steentje neerleggen. Op het pleintje voor het columbarium, waar een sfeervol verlichte route naartoe leidt, vindt een gezamenlijke herdenking plaats - met een voordracht om 19.00 uur. Iedereen is welkom, er zijn ook kinderacticviteiten.

Herinneringszakje
Op de begraafplaats is een speciale plek waar gedenkzakjes kunnen staan; verlichte zakjes met een foto van een dierbare. Een foto of een tekst voor zo'n herinneringszakje kunt u tot 24 oktober mailen naar info@alom-gedenken.nl of opsturen naar Collardslaan 21,9401 GX Assen onder vermelding van 'Alom Gedenken gedenkzakje'.

Terug